רמת אלכוהול בדם

משקה 1

משקה 2

משקה 3

  • נקבה
  • זכר
חפש

מחשבון לחישוב רמת אלכוהול בדם
(BAC Blood Alcohol Content ) הינו כלי לבדיקת ריכוז האלכוהול בדם.
המחשבון עוזר במדידת רמת ה- BAC אחרי שתייה של אלכוהול כולל ערבוב של משקאות. הבדיקה מתבצעת לפי סוג המשקה, משקל, מין ומנוחה
לאחר השתייה.

תוצאות החישוב: התוצאה: אחרי שתייה של ולאחר שעות ללא שתייה, רמת האלכוהול בדם אצל במשקל של ק"ג:

BAC - רמת אלכוהול בדם

0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45