מחשבון קלוריות - לבדיקת צריכת קלוריות יומית מומלצת | Infomed

  • נקבה
  • זכר
חפש

החישוב נעשה כדלהלן:
לגברים

Val = 66.5 + (13.75 X משקל) + (5.003 X גובה)
- (6.775 X גיל)
לנשים Val = 655 + (9.563 X משקל) + (1.85 X גובה) - (4.676 X גיל)

את הערך שהתקבל (Val) יש להכפיל בגורם המאמץ: 1.2 באנשים שאינם מתעמלים ועובדים בישיבה. 1.5 באנשים שעובדים עבודה פיסית קלה. 2 באנשים שעובדים עבודה מאומצת או מתעמלים.

תוצאות החישוב:

החישוב נעשה כדלהלן:
לגברים

Val = 66.5 + (13.75 X משקל) + (5.003 X גובה)
- (6.775 X גיל)
לנשים Val = 655 + (9.563 X משקל) + (1.85 X גובה) - (4.676 X גיל)

את הערך שהתקבל (Val) יש להכפיל בגורם המאמץ: 1.2 באנשים שאינם מתעמלים ועובדים בישיבה. 1.5 באנשים שעובדים עבודה פיסית קלה. 2 באנשים שעובדים עבודה מאומצת או מתעמלים.