חישוב דופק לאימון - לבדיקת רמת הדופק באימון | Infomed

חפש

גיל המתאמן - 220 = קצב לב מקסימלי
קצב הלב במנוחה - קצב לב מקסימלי = רזרבת פעימות לב
קצב הלב במנוחה = דופק המטרה באימון
כאשר רמת האינטנסיביות באימון מחושבת לפי:
0.5 - רמת אימון נמוכה מאוד
0.6 - רמת אימון נמוכה.
0.7 - רמת אימון ממוצעת.
0.8 - רמת אימון גובהה.

גיל המתאמן - 220 = קצב לב מקסימלי
קצב הלב במנוחה - קצב לב מקסימלי = רזרבת פעימות לב
קצב הלב במנוחה = דופק המטרה באימון
כאשר רמת האינטנסיביות באימון מחושבת לפי:
0.5 - רמת אימון נמוכה מאוד
0.6 - רמת אימון נמוכה.
0.7 - רמת אימון ממוצעת.
0.8 - רמת אימון גובהה.

תוצאות החישוב: