מונחים רפואיים חזור

דפולריזציה depolarization

תאור

זרימה פתאומית של חלקיקים טעונים (יונים) דרך קרום של תא עצב או תא שריר, המלווה שינוי פיזי-כימי בקרום התא. דפולריזציה מבטלת את פוטנציאל המנוחה של התא ויוצרת פוטנציאל פעולה. מעבר של אות עצבי הינו גל של דפולריזציה לאורך קרום של סיב עצב.