מונחים רפואיים חזור

אוסטאולוגיה osteology, osteologia

תאור

חקר המבנה והתפקוד של עצמות ומבנים הקשורים אליהן.