מונחים רפואיים חזור

דרמטוגרפיה dermatography

תאור

תפיחות של העור שמתפתחות משרטוט על העור עם ציפורן או מכשיר קהה. מצב זה גורם לעקצוץ המלווה לעיתים בחרלת (אורטיקריה).