מונחים רפואיים חזור

הומורלי humoral

תאור

נמצא בזרם הדם.