מונחים רפואיים חזור

הזעה perspiring, sweating

תאור

התהליך של יצירת זיעה.