החזר אישוני
pupillary reflex, light reflex

תאור

השינוי בגודל האישון על-פי כמות האור שחודרת לעין. אור חזק שמגיע לרשתית מגרה עצבים של מערכת העצבים הפארא-סימפתטית, שגורמים להתכווצות האישון. באור עמום האישון מתרחב בגלל גירוי של מערכת העצבים הסימפתטית. ראה גם קשתית.