מונחים רפואיים חזור

החזר רדיאלי radial reflex

תאור

כיפוף של הזרוע הקדמית המתבצע כאשר טופחים על הקצה התחתון של עצם החישור (רדיוס).