הטלת צואה
defecation

תאור

סילוק צואה מן הגוף דרך החלחולת ופי הטבעת. כמות והרכב המזון שהאדם אוכל קובעים במידה מרובה את נפח הצואה. ראה גם עצירות, שלשול.