מונחים רפואיים חזור

הטרוגמטי heterogametic

תאור

מציין מין המייצר שני סוגים שונים של גמטות, הנושאים כרומוזומי מין שונים. באדם הגבר הוא הטרוגמטי, כיוון שתאי הזרע נושאים כרומוזום X או כרומוזום Y. ראה גם הומוגמטי.