מונחים רפואיים חזור

היאלין hyaline, hyalin

תאור

חומר זגוגי שנוצר כתוצאה מהתנוונות של רקמות מסוימות, במיוחד רקמת חיבור ותאי אפיתל.