מונחים רפואיים חזור

היגיינה (גיהות) hygiene

תאור

מדע העוסק בשמירת הבריאות, במיוחד בכל מה שקשור לניקיון.