מונחים רפואיים חזור

אבוביות נושאות זרע seminiferous tubules

תאור

צינוריות זעירות ומפותלות בתוך האשכים, בהן מיוצרים תאי הזרע.