מונחים רפואיים חזור

אופטי optical

תאור

מתייחס לעיניים או לראיה.