מונחים רפואיים חזור

הידרוליזה hydrolysis

תאור

ריאקציה בין תרכובת מסוימת ומים.