הימנעות
avoidance

תאור

בפסיכולוגיה - רתיעה ממצבים מקובלים בגלל הסיכון של ביקורת.