מונחים רפואיים חזור

היסטיוציט histiocyte

תאור

מקרופאג מקובע, שנמצא במצב קבוע בתוך רקמת חיבור.