מונחים רפואיים חזור

אופיום opium

תאור

תמצית צמח הפרג, בעל תכונות של שיכוך כאב ופעולה נרקוטית עקב תכולת המורפין שבו. לאופיום שימושים ותופעות לוואי כמו למורפין, והשימוש בו עלול להוביל לתלות.