מונחים רפואיים חזור

היפוקלמיה (תת-אשלגן בדם) hypokalaemia

תאור

רמות נמוכות מן התקין של אשלגן בדם; קורה בהתייבשות. ראה גם אלקטרוליט.