מונחים רפואיים חזור

היפוקסיה hypoxia

תאור

חוסר חמצן ברקמות. ראה גם אנוקסיה.