מונחים רפואיים חזור

היפותירואידיזם (תת-פעילות בלוטת התריס) hypothyroidism

תאור

ירידה בפעילות בלוטת התריס, וכתוצאה מכך ירידה בייצור הורמון בלוטת התריס (תירוקסין). אם מצב זה קיים בלידה הוא עלול להוביל לקרטיניזם. במבוגרים גורם מצב זה להאטה בפעילות גופנית ושכלית, לרגישות-יתר לקור, לירידה בדופק, לעליה במשקל ולבצקת רירית. ניתן לטיפול על-ידי מתן תירוקסין.