מונחים רפואיים חזור

אופסונין opsonin

תאור

מרכיב של הנסיוב שנצמד אל חיידקים פולשים, מושך אליהם פגוציטים וכך מגביר את הסיכוי לבליעה וקטילה של החיידקים.