מונחים רפואיים חזור

היצרות גולגולת craniostenosis

תאור

סגירה מוקדמת מדי של התפרים בין עצמות הגולגולת בתהליך ההתפתחות, הגורמת לעיוותים בגולגולת.