היצרות ושט
esophagal constriction

תאור

היצרות של הוושט, שעלולה לעיתים לגרום קשיים בבליעה.