היצרות מסתם תלת-צניפי
tricuspid stenosis

תאור

היצרות של פתח המסתם התלת-צניפי, שגורמת לעומס על הצד הימני של הלב.