מונחים רפואיים חזור

אופתלמוסקופ ophthalmoscope

תאור

מכשיר לבדיקת פנים העין. קיימים שני סוגים: אופתלמוסקופ ישיר מאפשר לבודק לכוון קרן אור ישירות אל תוך העין ולצפות בנקודה המוארת. באופתלמוסקופ עקיף הבודק רואה הדמיה של תוך העין.