מונחים רפואיים חזור

המוליזה hemolysis

תאור

פירוק של תאי דם אדומים; מתרחש כתהליך תקין בתום תקופת החיים של התא, אך לעיתים מתרחשת המוליזה בגלל פגם בתוך תאי הדם האדומים, הרעלה, זיהום, או פעולה של נוגדנים; עשוי לקרות גם בעירוי דם לא מתאים. המוליזה במצבים לא תקינים עשויה לגרום אנמיה וצהבת.