מונחים רפואיים חזור

אבובית tubule

תאור

מבנה גלילי חלול זעיר. ראה אבובית הכליה, אבוביות נושאות זרע.