מונחים רפואיים חזור

אוקסיהמוגלובין oxyhemoglobin, oxyhaemoglobin

תאור

חומר אדום-בהיר שנוצר כאשר המוגלובין בתאי דם אדומים מתחבר עם חמצן. אוקסיהמוגלובין היא הצורה בה החמצן מועבר אל הרקמות, שם הוא משתחרר. ראה גם מטהמוגלובין.