מונחים רפואיים חזור

אוקסיטוצי oxytocic

תאור

כל חומר שמעודד או מזרז לידה על-ידי גירוי התכווצות שרירי הרחם. ראה גם אוקסיטוצין .