מונחים רפואיים חזור

המרטומה hamartoma

תאור

גידול שפיר בו מופיעה צמיחה יתרה של רקמה בשלה מלווה בסידור לא תקין של המרכיבים השונים.