הנשמה מלאכותית
artificial respiration

תאור

פעולת חירום שמטרתה לשמור על זרימת אוויר אל תוך הריאות ומהן, כאשר ההחזרים (רפלקסים) של נשימה טבעית אינם פועלים, אחרי טביעה, הרעלה, או במהלך ניתוח. השיטה הפשוטה והיעילה ביותר היא הנשמה מפה אל פה. בבתי-חולים משתמשים במכשיר הנשמה.