מונחים רפואיים חזור

הסגר quarantine

תאור

התקופה בה אדם נמצא בבידוד, כדי למנוע התפשטות של מחלה זיהומית מדבקת.