מונחים רפואיים חזור

אוקסימטר oximeter

תאור

מכשיר למדידת אחוז ההמוגלובין המחומצן (אוקסיהמוגלובין) בדם.