הפרשה פנימית
endocrine

תאור

התהליך בו בלוטה מייצרת חומר מסוים ומשחררת אותו למחזור הדם לשימוש על-ידי רקמות הגוף; לדוגמה, הפרשה של אינסולין על-ידי איי לנגרהנס בלבלב.