מונחים רפואיים חזור

אורגני organic

תאור

מציין תרכובות כימיות שמכילות פחמן, המצויות בכל המערכות החיות.