מונחים רפואיים חזור

אורגניזם organism

תאור

כל יצור חי; יכול להיות מורכב מתא אחד (ראה מיקרואורגניזם) או מקבוצות תאים שהתמיינו ומתפקדות באופן עצמאי.