מונחים רפואיים חזור

הריון מדומה false pregnancy, pseudocyesis

תאור

מצב בו אצל אשה שאינה הרה קיימים כמה סימנים ותסמינים של הריון, כגון בטן מוגדלת, עליה במשקל, בחילה, והיעדר וסת. לתופעה זו רקע רגשי.