מונחים רפואיים חזור

הרעלה poisoning, toxic condition, intoxication

תאור

תסמינים שנובעים מבליעת חומר רעיל, כולל אלכוהול ומתכות כבדות.