הרפס
herpes

תאור

סוג של נגיף. ראה שלבקת פשוטה, שלבקת חוגרת, אבעבועות רוח, נגיף אפשטיין-באר.