השקת קיבה לוושט
gastro-esophagostomy

תאור

ניתוח נדיר בו מחברים את הוושט לקיבה, תוך עקיפת הצומת הטבעי, כאשר זה חסום על-ידי אכלזיה, היצרות הוושט או סרטן.