התוויה (אינדיקציה)
indication

תאור

מונח המציין שפעולה מסוימת או מתן תרופה מסוימת היא חיונית או רצויה. ראה גם התווית נגד.