התמרה
substitution

תאור

בפסיכואנליזה - החלפת רעיון אחד באחר; זוהי צורה של מנגנון הגנה.