התפצלות
bifurcation

תאור

המקום בו מבנה יחיד, כגון קנה הנשימה, מתפצל לשני סעיפים.