התפרצות חוזרת
recrudescence

תאור

התפרצות של מחלה באדם לאחר תקופה בה הסימנים והתסמינים של המחלה נעלמו והאדם נראה מחלים.