מונחים רפואיים חזור

התקף וזו-וגלי vasovagal attack, vasovagal syncope, vagal attack,

תאור

פעילות עודפת של העצב התועה (וגוס), שגורמת להאטת קצב הלב ולירידה בלחץ הדם, ובעקבותיהם להתעלפות. הסיבות לכך עשויות להיות: כאב, לחץ נפשי, הלם או פחד.