מונחים רפואיים חזור

אורידין uridine

תאור

תרכובת שמכילה אורציל ואת הסוכר ריבוז. ראה גם נוקלאוזיד.