וריד הכבד
hepatic vein, vena hepatica

תאור

כל אחד מוורידים רבים קצרים שיוצאים מאונות הכבד ומתאחדים ליצירת ורידי הכבד. אלה מובילים ישירות אל הווריד החלול התחתון, המנקז דם מן הכבד.